De Landelijke Beweging stelt 31 fiches voor ter voorbereiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.

Deze fiches, die onderverdeeld zijn in vier clusters geven inspiratie voor programma’s en het beleid voor een ondernemend platteland. Elke cluster en elke fiche kan je los van elkaar en in elke volgorde lezen en in elke fiche wordt een onderscheid gemaakt tussen het Vlaamse, federale en Europese niveau.

Cluster Land- & tuinbouw

De Vlaamse land- en tuinbouw staat als voedselproducent voor enorme uitdagingen, zowel op bedrijfseconomisch als maatschappelijk vlak.

Het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat na 2020 regionaal ingevuld wordt, zal daarop een grote impact hebben. Maar ook de nieuwe opdrachten die de maatschappij de sector toeschuift, zullen hun stempel drukken.

De diversiteit van de Vlaamse land- en tuinbouw is een belangrijke troef en maakt maatwerk absoluut noodzakelijk.

Met 7 inspiratiefiches formuleert de Landelijke Beweging concrete beleidsvragen over thema’s als GLB, economie, export, werk, de generatiewissel, dierenwelzijn en verbreding.

Cluster omgeving

Vlaamse land- en tuinbouwers werken in een verstedelijkte context met verschillende activiteiten op het platteland. Deze unieke situatie maakt het onze land- en tuinbouwbedrijven lastig, maar schept ook bijkomende verwachtingen op het vlak van milieu, natuur en landschap.

In al zijn diversiteit spant de sector zich dag in dag uit in om te verduurzamen. Vertrekkend vanuit
economische duurzaamheid heeft de sector aandacht voor ecologische en sociale duurzaamheid.

Met 9 inspiratiefiches formuleert de Landelijke Beweging concrete beleidsvragen over thema’s als ruimte, vergunningen, natuur, grote infrastructuurprojecten, klimaat, bodem, water, gewasbescherming en energie.

Cluster platteland

Het verstedelijkte Vlaanderen heeft nog heel wat uitgesproken landelijke gebieden. Het platteland en de landelijke gebieden hebben een onvervangbare waarde op zich en vereisen een specifiek en een gedifferentieerd beleid.

Belangrijke aandachtspunten zijn de fiscale draagkracht van plattelandsgemeenten en de leefbaarheid van het platteland in al zijn facetten: uitdagingen als mobiliteit, leefbaarheid en dienstverlening op het platteland moeten specifiek aangepakt worden.

Met 5 inspiratiefiches formuleert de Landelijke Beweging concrete beleidsvragen over thema’s als
dorpenbeleid, mobiliteit, plattelandsbeleving, circulaire economie & afval en bestuur.

Cluster mens en samenleving

Voor veel mensen vormt de maatschappelijke omgeving die steeds verandert, een grote uitdaging.
Vooral kinderen, ouderen en mensen die het moeilijker hebben verdienen bijzondere aandacht.

Steeds meer mensen dreigen te moeten afhaken. Het is cruciaal dat overheid en middenveld de handen in elkaar slaan om op zeer diverse vlakken iedereen van onze samenleving te ondersteunen volgens zijn of haar noden.

De Landelijke Beweging gelooft in een sterk middenveld, gedragen door gevormde vrijwilligers die kunnen rekenen op voldoende erkenning en ondersteuning.

Met 6 inspiratiefiches formuleert de Landelijke Beweging concrete beleidsvragen over thema’s als kinderen & kinderopvang, jeugd, onderwijs, armoede, zorg en verenigingsleven.


 

De voornaamste doelstelling van de Landelijke Beweging is de erkenning van en het respect voor het Vlaamse platteland en zijn bewoners. Op dit platteland speelt de land- en tuinbouw een onvervangbare rol als economische drager en beheerder van het landschap en de leefomgeving.

    

 

Copyright 2018 Landelijke beweging